Volg ons :

SEAmon


Heeft u de automatisering in uw onderneming écht onder controle? Of sust u uw gemoedsrust in de veronderstelling dat de boekhouder of secretaresse uw automatisering feilloos en dagelijks controleert? Voor goed systeembeheer moeten er dagelijks een groot aantal punten op uw netwerk worden gecontroleerd. Door een eenvoudige handeling tijdig uit te voeren, kan ernstige schade worden voorkomen.

Vaak is, zonder dat u het weet, veel moderne hardware in staat om voortijdig veel storingen in de hardware aan te kondigen.  Bijvoorbeeld uw harddisk geeft verschillende storingscodes af als hij defect dreigt te raken. Maar ook uw geheugenmodules melden dat zij een defect hebben. Zo zijn er meer dan 100 punten in het systeem die dagelijks de aandacht nodig zouden moeten hebben.

Dit gebeurt binnen het MKB zelden en daar wil SEA Automatisering B.V. verandering in aanbrengen. Wij bieden het MKB daarom SEAmon! SEAmon beperkt zich niet tot controles van de eerder genoemde 100 punten, SeaMon controleert enkele duizenden punten in uw server, printers, switch en overige netwerkapparatuur*. Als SEAmon constateert dat er foutmeldingen zijn, dan zal onze helpdesk direct en automatisch hiervan op de hoogte worden gebracht en zullen wij, na beoordeling en eventueel in overleg met u, actie ondernemen.

*) De hardware moet SNMP ondersteunen.

Wat zijn de systeemeisen voor SEAmon?

Permanente internet toegang, waarbij er gecommuniceerd wordt naar buiten toe. Een Windows computer (bij voorkeur een server) waarop het SEAmon programma geïnstalleerd is.

Een systeembeheerder van SEA Automatisering zal het programma bij u komen installeren en in overleg met u instellen. Hierna zullen wij op afstand het systeem perfect afstellen zodat alle essentiële informatie van uw systeem door ons wordt gecontroleerd. Praktisch alle instellingen kunnen door ons op afstand worden aangepast!

Wat voor informatie wordt er naar ons verzonden?

Er wordt alleen informatie over de status van uw systeem naar ons toe verzonden. Dit is absoluut geen gevoelige informatie! Het systeem communiceert alleen naar buiten toe waardoor er geen beveiligingsrisico door het SEAmon systeem bij u kan ontstaan.

De door ons verzamelde gegevens over uw systeem worden door ons 3 maanden bewaard. Hierna worden de gegevens gewist.


Interesse? Bel voor meer informatie, of vul ons contactformulier in!